slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

کولپوسکوپی چیست؟

کولپوسکوپی روشی است که برای معاینه واژن و دهانه رحم با استفاده از وسیله ای به نام کولپوسکوپ انجام می شود. کولپوسکوپ ابزاری دستی مجهز به نور و همچنین لنز هایی برای بزرگنمایی است و  پزشک متخصص زنان به وسیله آن می تواند دهانه رحم یا سرویکس، واژن و نواحی غیر نرمال را از جهت بررسی احتمال سرطان یا سرطانی شدن معاینه کند.

زمان انجام کولپوسکوپی حدود 15 تا 30 دقیقه است و نیازی به بیهوشی نیز ندارد.

انجام کولپوسکوپی به آمادگی قبلی خاصی نیاز ندارد، مگر این که پزشک از شما خواسته باشد تا یک هفته قبل از انجام کولپوسکوپی آسپرین مصرف نکنید. همچنین نیازی به دوش یا کرم های واژینال نیست. تنها از آن جایی که لازم است شما برای انجام این معاینه از کمر به پایین لباس خود را در بیاورید پوشیدن لباسی آزاد و یا دامن را در نظر داشته باشید. همچنین ممکن است به دلیل بیوپسی مقداری خونریزی واژینال اتفاق افتد، در این صورت بهتر است نوار بهداشتی همراه داشته باشید تا بعد از انجام معاینه از آن استفاده کنید.(در طول کولپوسکوپی پزشک متخصص زنان می تواند نمونه ای از بافت دهانه رحم یا سرویکس را برای بررسی بیشتر بردارد که به آن بیوپسی گفته می شود.)

به خاطر داشته باشد که تمام داروهای مصرفی خود را به اطلاع پزشک متخصص زنان برسانید.

اگر باردار هستید باید به پزشک خود از قبل اطلاع دهید.

قبل از انجام کولپوسکوپی نیازی به قطع مصرف روش های پیشگیری از بارداری نیست.

خونریزی سنگین دوران پریود مانع از دیدن مناسب داخل واژن می شود پس طوری برنامه ریزی کنید که انجام کولپوسکوپی به دوره ای غیر از قاعدگی تان موکول شود.

به طور کلی کولپوسکوپی برای شما خطری ندارد و بدون درد است.

نحوه انجام کولپوسکوپی

برای انجام کولپوسکوپی باید لباس خود را از کمر به پایین در آورده و کاوری که به شما داده می شود را استفاده کنید. بعد از پوشیدن کاور به پشت روی میز معاینه دراز می کشید و پاهای خود را باز کرده، زانوهای خود را خم می کنید و پاشنه های پای خود را روی رکاب ها قرار می دهید. پزشک ابزاری به نام اسپکولوم را که با مواد لغزنده آغشته شده وارد واژن می کند. به این ترتیب دیواره های واژن برای کولپوسکوپی باز می شود.

در ادامه پزشک از طریق کولپوسکوپ سرویکس و واژن را معاینه می کند. بعضی مواقع ممکن است با استفاده از کولپوسکوپ عکس هایی گرفته شود. همچنین در صورت لزوم، پزشک متخصص از نواحی مشکوک نمونه برداری می کند (بیوپسی).

ممکن است پزشک شما از بیهوشی موضعی برای انجام بیوپسی استفاده کند و در نتیجه کمی گرفتگی خفیف ایجاد شود. برخی پزشکان نیز به بیماران خود توصیه می کنند تا قبل از انجام کولپوسکوپی که همراه با بیوپسی است از مسکن ها استفاده کنند.