slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. کولپوسکوپی چیست؟

    کولپوسکوپی چیست؟

    کولپوسکوپی روشی است که برای معاینه واژن و دهانه رحم با استفاده از وسیله ای به نام کولپوسکوپ انجام می شود. کولپوسکوپ ابزاری دستی مجهز به نور و همچنین لنز هایی برای بزرگنمایی است و  پزشک متخصص زنان به وسیله آن می تواند دهانه رحم یا سرویکس، واژن و نواحی...

    ادامه مطلب....